SFMIS tvarkytojas

SFMIS tvarkytojas
SFMIS tvarkytojas statusas Aprobuotas sritis Europos Sąjungos finansų politika apibrėžtis SFMIS valdytojas, valstybės institucijos, įstaigos ar įmonės, kurios Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo“ (Žin., 2001, Nr. 48-1676; 2005, Nr. 51-1700), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“ (Žin., 2001, Nr. 74-2596; 2004, Nr. 103-3777; 2008, Nr. 87-3483) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) įpareigotos administruoti ES paramos lėšas. ryšiai: susijęs terminasEuropos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1K-256 „Dėl finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Europos Sąjungos sanglaudos fondo kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 99-3831)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”